top of page

סימני לחץ בשפת הגוף:

הסימן האולטימטיבי ללחץ - ואיך הוא משתנה בהריון?

אדם שנמצא בלחץ, ירים את ידיו בשלב מסוים אל הצוואר, לעיתים גם לחלק העליון של החזה.
זה לא קורה במודע,
אנחנו נרגיש גירוד,
אולי סתם צורך להניח את היד רגע,
לפעמים זה מגיע עם הסוואה של סידור צווארון,
אבל היד תמצא את דרכה לאזור הזה.

זה לא אומר שאנחנו באמת מרגישים בסכנת חיים,
אבל במצבי לחץ -
החלקים היותר קדמונים במוח, עדיין מתוכנתים להגן קודם כל על האזורים הרגישים.

וזה קורה לכולנו, בין אם עוצרים את היד מלעלות מעלה,
ובין אם לא.
בין אם שמים לב לזה או לא.

מלבד אוכלוסייה מסוימת,
שהיא המיוחדת ביותר בין בני האדם...
(וסליחה מהעם הגברי)

כן, נכון,
נשים בהריון.

כשאישה בהריון מרגישה לחץ -היא לא בוחרת בזה,
היד שלה מושטת אל הבטן, לשמור על היקר לה מכל.

זאת לא תרבות, זה אינסטינקט מיידי,
בלתי ניתן לשליטה.

שפת גוף, של אימהות בלבד.

bottom of page